Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

Inventariseren van gegevensverwerking

Blog 2

  • Publicatiedatum: 25-4-2018

Conform artikel 30 van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is het voor organisaties verplicht om een zogenaamd register van verwerkingen bij te houden. Om een goed beeld te krijgen van de verwerking van persoonsgegevens maakt SRA een inventarisatie wie welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Register

Door in gesprek te gaan met medewerkers van verschillende afdelingen wordt een overzicht gemaakt welke persoonsgegevens binnen SRA verwerkt worden, met welk doel, op welke wijze en met wie deze gedeeld worden. Ook wordt in het overzicht opgenomen op basis van welke grondslag SRA over de gegevens mag beschikken en hoe ze worden beschermd.

Het bijhouden van een dergelijk register is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Als organisatie moet je kunnen aantonen dat je in overeenstemming met de AVG handelt.

Aanpassingen

Dankzij deze inventarisatie zijn al enkele aanpassingen gedaan aan onze online gegevensverwerking. Zo worden bijlagen die meegestuurd worden via de online formulieren voortaan niet meer online bewaard en zijn de voorwaarden van onze sollicitatieprocedure verduidelijkt. Daarnaast zijn ook punten naar voren gekomen die weliswaar niet hoeven te worden aangepast voor de AVG maar wel kunnen worden verbeterd.

Privacyverklaring

De privacyverklaringen van de websites van SRA zijn van 2012 en dus verouderd. Daarom worden ze onder de loep genomen en aangepast om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Hoe verder?

Dankzij het register krijgt SRA een goed overzicht van onze verwerking van persoonsgegevens. Daarmee kunnen ook risico’s in kaart worden gebracht.

 

Terug naar Hoe gaat SRA om met de AVG?