Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

Functie / rolbeschrijving Privacy Officer

  • Publicatiedatum: 6-6-2018

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn om een Privacy Officer aan te stellen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de regels (ook wel: Functionaris voor de Gegevensverwerking of Data Protection Officer genoemd). Over het algemeen geldt deze verplichting voor accountantskantoren niet, maar het is belangrijk om iemand verantwoordelijk te maken voor alle werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwe wet.

Sommige SRA-kantoren hebben ervoor gekozen om vrijwillig een Privacy Officer aan te stellen of de taken bij de Compliance Officer te beleggen. 

De functie van Privacy Officer kan dus vervuld worden als een rol/nevenfunctie naast de eigenlijke functie of het kan een volwaardige functie betreffen. De Privacy Officer wordt aangesteld op basis van zijn of haar professionele kwaliteiten en inhoudelijke expertise van het recht en de praktijk.

Begeleiden en sturen 

De Privacy Officer houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. De focus van functie is gericht op werkzaamheden in het kader van de privacyregelgeving. De werkzaamheden zijn voornamelijk begeleidend en sturend van aard. 

Deze rolbeschrijving helpt u bij het formuleren van een functie of rolbeschrijving van de Privacy Officer in uw organisatie.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.