Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

AVG Modelregister van verwerkingen

  • Publicatiedatum: 8-2-2018

Conform de AVG is het voor organisaties verplicht om een register van verwerkingen bij te houden. Om te voorkomen dat kantoren zelf het wiel moeten uitvinden, heeft SRA een Modelregister van verwerkingen opgesteld (Whitepaper en Excel-document) waarmee u snel aan de slag kunt.

De verplichting om een register van verwerkingen bij te houden geldt voor:

  • organisaties met meer dan 250 werknemers
  • organisaties met minder dan 250 werknemers die
    • risicovolle verwerkingen doen of
    • bijzondere persoonsgegevens verwerken die niet incidenteel van aard zijn

Hoewel het Burgerservicenummer (BSN) onder de AVG formeel geen bijzonder persoonsgegevens is, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan dat ook het BSN onder de AVG als zodanig moet worden gezien. Gezien het feit dat accountantskantoren veelvuldig met BSN te maken hebben, betekent dit dat accountantskantoren een register van verwerkingsactiviteiten moeten bijhouden.

Vormvrij

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt. Hoewel het register vormvrij is, worden wel eisen gesteld aan de informatie die voor de verantwoordelijke en verwerker moeten worden bijgehouden.

In de Whitepaper beschrijven we welke gegevens u als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker minimaal moet registreren. Daarnaast geven we een nadere duiding aan de inhoud van de gegevens waarbij zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de accountantspraktijk. In het Excel-model kunt u deze gegeven vervolgens registreren.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.