Thuis in uw branche

Standpunt Hervorming belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel is aan herziening toe. Een lagere lastendruk voor werkgever en werknemers is vanuit internationale context bezien van belang. Voorwaarde, zeker gezien onze open grenzen, is dat geen lastendrukverschuiving plaatsvindt en dat er sprake is van internationale houdbaarheid.

Herziening van het stelsel moet plaatsvinden via de weg van de geleidelijkheid. Daarnaast moet fiscale wetgeving vooral eenvoudiger, eenduidiger (consistenter) en praktijkgericht worden vormgegeven.

Uitvoerende instanties en praktijkmensen uit het mkb moeten vooraf betrokken worden in de ontwikkeling van nieuwe fiscale wetgeving zodat ingewikkelde en soms contraproductieve regelgeving vermeden wordt.

Stand van zaken

In 2015 werd SRA gevraagd om via een rondetafelbespreking in de Tweede Kamer mee te denken over de plannen voor de belastingherziening. Het kabinet zette deze plannen echter niet door. In 2016 ontving SRA een uitnodiging van het Ministerie van Financiën om input te leveren voor wenselijke vereenvoudigingen van het stelsel, voor beleidsvorming en het Belastingplan 2017.

SRA heeft een lijst samengesteld van kostenneutrale vereenvoudigingsvoorstellen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast heeft SRA ook een visie op de verdere toekomst geschetst. Dit verkiezingsjaar gebruikt SRA de voorstellen ook in gesprekken met de diverse politieke partijen.

Standpunten SRA

Gerelateerde informatie