Thuis in uw branche

Contact Belangenbehartiging

Belangenbehartiging. Wellicht wel het grootste geheim van onze vereniging. Niet alleen omdat de diplomatie rond het ‘lobbycircuit’ vaak vereist dat het kruit nog even droog gehouden moet worden voordat we met informatie of een standpunt naar buiten komen. Maar ook omdat belangenbehartiging zovele gremia, speelvelden, doelgroepen, onderwerpen, personen of aandachtsgebieden betreft.

Zo levert deelname aan een ING-bijeenkomst over de zakelijke mkb-markt in 2025 weer een gesprek op over een onderwerp voor het beconoverleg, brengt een Tweet experts bij elkaar over een fiscaal onderwerp en zorgt een conceptgroeiagenda voor een discussie over de controlegrenzen bij MKB Nederland.

Lobbystrategie

Belangenbehartiging is meer dan alleen maar roepen wat je van iets vindt. Daar is een SRA-kantoor niet mee gediend. Want als de andere partij niet in beweging komt in de richting die SRA voor haar leden wenst, dan is de inzet voor niets geweest. Als SRA-bestuur hebben we juist niet gekozen voor een lobbystrategie van vuisten en tromgeroffel.

Wat we wel doen? Stelstelmatig vanuit eigen kracht en deskundigheid, met de stem vanuit de praktijk het verhaal vertellen van grote en kleine accountantskantoren én ondernemers in het mkb. Zo bouwen we respect en autoriteit op bij de uiteindelijke beslissers in deze wereld: bij de ministeries, politieke partijen, banken, óók NBA en AFM en uiteindelijk bij ondernemers. SRA doet er inmiddels toe doet in zowel de accountancywereld als de fiscale & zakelijke dienstverlening. En dat kan nog beter, vinden we!

Contact

Meer weten, mee praten of behoefte aan contact? Adviseur public affairs Saskia Danse staat u graag te woord.

Saskia Danse
E sdanse@sra.nl
T 030 656 60 60
M 06 344 91 000

Zelf invloed uitoefenen

Voor wat betreft een duidelijke visie, die hebben we. U kunt daar als kantoor zelf invloed op uitoefenen door deel te nemen aan commissies, werkgroepen of klankbordgroepen, binnen én buiten SRA. Op basis daarvan formuleren we onze algemene visie, standpunten en speerpunten die we elk jaar tegen het licht houden. Met onze deelname aan allerlei gremia zijn we in staat om alle zaken waar u en uw klanten in de praktijk tegenaan lopen, voor te leggen aan beleidsopstellers, beslissers, uitvoerders én toezichthouders.

En andersom worden we door beleidsopstellers, beslissers, uitvoerders én toezichthouders gevraagd om input te leveren voor komend beleid. Op deze manier kunnen we borgen dat de belangen die gelden voor alle SRA-kantoren bij de bron van beleid en wetgeving worden neergelegd. Tegelijkertijd bewaken we met segmentatie ook deeldoelgroepen binnen onze vereniging: grote en kleine kantoren, kantoren met een niet-OOB-vergunning, kantoren met een gemengde praktijk en kantoren die werkzaam zijn in de samenstel- en beoordelingspraktijk.