Thuis in uw branche

Uiteindelijke belanghebbende

  • Publicatiedatum: 18-4-2017

Op ons bordje ligt de consultatie UBO. Typisch zo'n geval waar de goeden onder de kwaden moeten lijden. Het is duidelijk dat de opsporingsinstanties inzicht willen hebben in de uiteindelijke eigenaar of degene met de uiteindelijke zeggenschap.

Voor ons kantoren geldt dat we al op grond van de Wwft altijd de UBO moeten vaststellen. Dus dit wetsvoorstel zou het voor ons makkelijker moeten maken. Aan de andere kant is het voor heel veel van onze klanten een onnodige schending van de privacy. Ook is het niet geheel duidelijk wat er uiteindelijk vastgelegd moet worden. Blijft dat beperkt tot de 25+ categorie eigenaarschap/ zeggenschap? Of moeten we voor de opsporingsinstanties meer vastleggen dan openbaar de bedoeling is?

Naast deze open eindjes, ben ik van mening dat de dienstverleners die een UBO moeten vastleggen op grond van de Wwft, in principe ook onbeperkt toegang tot het register moeten hebben. En niet zoals nu lijkt, beperkt en tegen betaling. Dienstverleners kunnen zelfs een boete krijgen als we bij constatering van fouten in UBO-register geen melding maken. En dat terwijl we geen onbeperkt toegang hebben. Dit kan tot leuke discussies leiden. Kortom, dit nemen we mee in de reactie op de consultatie.

Terug naar de overzichtspagina >>