Thuis in uw branche

Samenwerking

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 25-1-2019

Donderdag 24 januari hebben we op het SRA-bureau een goed en plezierig gesprek gehad met de COO van de AFM. Het is belangrijk te constateren dat we ons kunnen focussen op datgene wat ons bindt, en niet wat ons scheidt; wat we gezamenlijk kunnen bereiken. Het is prettig te constateren dat samenwerking de basis is.

Oproep!

Ook zijn de Kringen deze week weer van start gegaan. Hier speelt samenwerking ook een grote rol. En in dat kader wil ik met name een oproep doen aan degenen die zich hebben ingeschreven. Voor alle Kringen, maar zoals ik dat deze week heb ervaren ook voor de Kring Publiek Belang.

De onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring over de diverse thema's die in onze kantoren spelen, en de discussie daarover, levert zoveel op. Samen werken aan een thema binnen de Kring loont. Vandaar dat we de komst en inbreng van een ieder enorm waarderen. Zie ik u allen bij de volgende bijeenkomsten?


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek