Thuis in uw branche

Russisch HT

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 8-3-2017

Plaats van handeling vanochtend: het Conservatoriumhotel. Vlakbij mijn geboorteplek. Daar vond de OECD conferentie plaats, georganiseerd door de Nederlandse Belastingdienst. Onderwerp: de toekomst van de taxaudit.

In de straat die vernoemd is naar predikant en redenaar Van Baerle, mocht ik op uitnodiging een presentatie geven over de ontwikkelingen op het terrein van Horizontaal toezicht (HT). Interesse? Presentatie Dinkgreve OECD

Wat mij opviel is dat er heel veel landen zijn die enige vorm van HT toepassen. Ik heb onder meer gesproken met mensen uit Nieuw Zeeland, Indonesie, Ierland, Rusland (ja die ook). De manier waarop de diverse Belastingdiensten met HT bezig zijn, geeft mij het inzicht dat wij nog veel meer energie moeten steken in het verder ontwikkelen van onze convenanten met de Belastingdienst. Onder het motto, 'ik wil compliant zijn', is er nog veel te doen c.q. te halen.

Terug naar de overzichtspagina >>