Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Nieuwe impuls voor Horizontaal Toezicht

  • Auteur: Jan Zweekhorst
  • Publicatiedatum: 15-9-2017

Binnen de Belastingdienst lijkt de rust weder gekeerd. Ook rond het horizontaal toezicht (HT) is weer een positieve flow waarneembaar. De nieuwe DG van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, heeft na 100 dagen een brief aan de Belastingdienstmedewerkers gestuurd  waarin hij positief is over de mogelijkheden van HT.

Hij schrijft dat het gemoderniseerd moet worden. Weliswaar denken critici dat de nieuwe DG bedoelt dat het terug moet naar "verticaal" toezicht, maar feitelijk wil Uijlenbroek HT juist uitbreiden en verbeteren waar het goed gaat.

In 2016 is het aantal aangiften in het HT opgelopen van ongeveer 115.000 naar 145.000. Het managementteam van de Belastingdienst constateert dat als die groei doorzet, men iets achter blijft bij de eigen doelstellingen. 7-8% van de opbrengst in het MKB via HT.

In een BOT-overleg (Benen op tafel) heeft het management aangegeven dat de doelstelling niet heilig moet zijn. Het gaat om kwaliteit en niet op kwantiteit.

Op dit moment lopen verschillende acties om HT meer standaard te maken binnen de SRA kantoren: enerzijds meer SRA kantoren die binnen HT opereren, en anderzijds meer aangiften binnen de kantoren die al een HT-convenant hebben. Een van de initiatieven/ideeën is een artikel in SRAdviseur met Driek Kamps (directeur MKB)  en Jon Hornstra (Projectmanager HT) van de Belastingdienst. Dit interview is op 13 september 2017 geweest. In het interview geven zij aan dat de Belastingdienst trots is op SRA. Dat men de kwaliteit van SRA her- en erkent. Naast het interview zien we ook andere initiatieven. Zoals:

  • ZZP-er en vertrouwen (Zie verderop)
  • Mogelijkheden voor snellere beschikking bij FE’s (BTW en VpB)
  • Snellere ingang voor vooroverleg met Belastingdienst

Terug naar de overzichtspagina