Thuis in uw branche

Fundamentele keuze

  • Publicatiedatum: 21-4-2017

Inmiddels zijn de nieuwe Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen definitief. Er is dan ook nu duidelijkheid over de kwestie 'administratiekantoor versus accountantskantoor'.

Uit de Verordening en de toelichting daarop blijkt dat als accountants de UBO zijn van een administratiekantoor, dit niet meer toegestaan is vanaf ingangsdatum van de Verordening.

Hierover kun je natuurlijk verschillend over denken. Maar als we het er over eens zijn dat de kern van de rol en functie van de accountant het toevoegen van betrouwbaarheid is, zal het duidelijk zijn dat deze Verordening ook noodzakelijk is. Als namelijk de vermenging met een administratiekantoor wel zou zijn toegestaan, staat dat op een gespannen voet met deze rol en functie van de accountant.

Als we echter van mening zijn dat we deze benadering van rol en functie van de professional moeten loslaten, dan wordt het perspectief natuurlijk heel anders. Maar dan zal ook de discussie gevoerd moeten worden of er dan nog wel wetgeving over het accountantsberoep moet zijn die regelend optreedt.

Terug naar de overzichtspagina >>