Thuis in uw branche

Crisis? What crisis?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 16-5-2018

U heeft in het Financieele Dagblad kunnen lezen dat de werkgevers MKB Nederland en VNO-NCW de crisis proberen te bezweren. Ik kan u verzekeren dat dit een 'aantrekkelijke' kop is van het FD; maar dat de organisaties feitelijk al veel verder zijn dat dan. Er is geen sprake van crisis, voor zover die er al geweest is.

Zoals in alle samenwerkingen is het heel realistisch dat na een aantal jaren een herijking van doelstellingen plaatsvindt. Je samenwerking daarop aanpassen is een goede zaak. Zo ook in dit geval. Ik verwacht dat het MKB-geluid de komende jaren zeker zal worden versterkt.

In het Hoofdbestuur hebben we vandaag gesproken over de stand van zaken in de fiscaliteit – met name de dga's. Er zit beweging om de knelpunten (belastingdruk Box 2-tarief, mitigeren van de renteproblematiek bij fiscale eenheden) op te lossen. 

Liquiditeitspositie en financiering van het mkb 

Ook is de lobby ten aanzien van de liquiditeitspositie en financiering van het mkb besproken. Feit blijft dat - als we kijken naar de absolute omvang van het nieuwe aanbod van niet-bancaire financiering en die vergelijken met het totale mkb-krediet (anderhalf tov 125 miljard) -, de bancaire route nog steeds belangrijk blijft; de niet-bancaire routes groeien nog maar langzaam. 

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek