Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA-Whitepaper Meldplicht datalekken

Wat u moet doen om te voldoen aan de meldplicht datalekken?
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden. Om de SRA-leden hierbij te ondersteunen, is de whitepaper Meldplicht datalekken opgesteld.

Aanpassingen

17 juni 2016: naar aanleiding van een wijziging van een standpunt van de NBA is deze whitepaper aangepast. Als standaard 4410 van toepassing is, bent u meestal verantwoordelijke. Bijvoorbeeld als u een jaarrekening samenstelt. In sommige gevallen bent u niet de verantwoordelijke. Zie het onderdeel 'Rollen in de praktijk', voetnoot 3. Tevens zijn bij de Bronnen de modellen bewerkersovereenkomst van de NBA toegevoegd.

9 juni 2016: ten opzichte van de vorige versie is het onderdeel 'Rollen in de praktijk' verder uitgediept. Geheel nieuw is de paragraaf over verzekeringen. Tot slot is er extra naslag toegevoegd waar meer informatie is terug te vinden.   

Naast de whitepaper zijn een aantal model bewerkersovereenkomsten opgesteld die de kantoren kunnen gebruiken in de dienstverlening naar hun klanten en hun leveranciers.