Thuis in uw branche

Rekenmodel (quickscan) werkkostenregeling (wkr)

  • Publicatiedatum: 8-2-2024

Omdat ons uit de praktijk veelvuldig vragen bereiken over een hulpmiddel ter beoordeling van de werkkostenregeling, heeft SRA, ondanks de beperkingen, een model ontwikkeld waarmee een eerste inventarisatie gemaakt kan worden van de vergoedingen en verstrekkingen.

Het rekenmodel verschaft vervolgens inzicht in het onder- of overschrijden van het forfait (2023: 1,92% tot en met € 400.000, daarboven 1,18%. Het model verschaft dan ook geen volledig advies, het geeft slechts een eerste quickscan weer. Het rekenmodel is beschikbaar in versies van 2018 tot en met 2024.

In het rekenmodel voor 2023 en 2024 is een extra kolom toegevoegd waarin de grootboekcodes kunnen worden opgenomen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.