Thuis in uw branche

Formulier Vaststelling gebruikelijk loon dga en partner

  • Publicatiedatum: 11-4-2023

SRA-Vaktechniek heeft een formulier ontwikkeld dat als hulpmiddel kan dienen bij het vaststellen en vastleggen van het gebruikelijk loon van de dga en zijn partner.

Het formulier gebruikelijk loon is geactualiseerd in verband met de verhoging van het normbedrag per 1 januari 2023 van art. 12a lid 1 sub c Wet LB 1964 naar € 51.000. Tevens is per 1 januari 2023 de toegestane afwijking van 25% ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking komen te vervallen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.