Thuis in uw branche

Vpb wijziging buitenlandse belastingplicht ab-belangen

Signalering

  • Publicatiedatum: 10-5-2023

Niet alleen in de inkomstenbelasting vormt een aanmerkelijk belang aanleiding voor een specifieke regeling van de belastingplicht. Ook in de vennootschapsbelasting kan dit spelen.

Als een niet naar Nederlands recht opgericht lichaam met de feitelijke leiding buiten Nederland een aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam, is namelijk sprake van mogelijke belastingplicht voor dat aanmerkelijk belang. Dit is echter alleen onder nadere voorwaarden aan de orde. Deze update bevat actuele wet- en regelgeving.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.