Thuis in uw branche

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Signalering

  • Publicatiedatum: 29-8-2023

Sinds 1 januari 2018 kent de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) een antimisbruikbepaling bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen waardoor de inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen onder voorwaarden niet geldt. Over deze antimisbruikbepaling is inmiddels ook de eerste rechtspraak verschenen.

De werking van deze antimisbruikbepaling is in de praktijk nog steeds relatief onbekend. Om die reden beschrijven wij in deze signalering eerst kort de bepaling om daarna een overzicht van de thans bekende rechtspraak te geven. Dit om meer inzicht in de reikwijdte te geven. Bij grensoverschrijdende structuren met een Nederlandse dochtermaatschappij die dividenden zal gaan uitkeren aan een buitenlandse moedermaatschappij of aandeelhouder, is het van belang rekening te houden met deze bepaling.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.