Thuis in uw branche

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Signalering

  • Publicatiedatum: 24-2-2021

Per 1 januari 2018 is de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB) op een aantal punten gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft een nieuwe antimisbruikbepaling. Op grond daarvan geldt bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen vaker dan voorheen de inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen niet. Inmiddels verschijnt ook de eerste rechtspraak met betrekking tot deze nieuwe bepaling.

De werking van deze antimisbruikbepaling blijkt in de praktijk toch nog relatief onbekend. Om die reden beschrijven wij in deze signalering eerst kort de bepaling om daarna een overzicht van de thans bekende rechtspraak te geven. Dit om meer inzicht in de reikwijdte te geven. Bij grensoverschrijdende structuren met een Nederlandse dochtermaatschappij die dividenden zal gaan uitkeren aan een buitenlandse moedermaatschappij of aandeelhouder, is het van belang rekening te houden met deze bepaling.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren