Thuis in uw branche

Wijziging fiscale kwalificatie open cv en open fonds voor gemene rekening

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 18-12-2023

De open commanditaire vennootschap (open cv) en het open (familie)fonds voor gemene rekening verdwijnen met ingang van 1 januari 2025 als zelfstandig aan vennootschapsbelasting onderworpen entiteiten.

Open cv

Voor de open cv wordt dit geregeld in het wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen, door het toestemmingsvereiste bij de classificatie van rechtsvormen te laten vervallen.

OFGR

Het open fonds voor gemene rekening (OFGR) als zodanig verdwijnt niet, maar voor de subjectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting kwalificeren slechts nog 'beleggingsfondsen' en 'fondsen voor collectieve belegging in effecten' in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit wordt geregeld in Wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling. Consequentie is dat in de meeste gevallen familiefondsen niet meer zullen voldoen en fiscaal ‘transparant’ worden.

Effect van het vervallen van de subjectieve belastingplicht is dat heffing van vennootschapsbelasting over eindafrekeningswinst bij de open cv of het OFGR zelf aan de orde kan zijn. Tevens speelt mogelijk heffing van inkomstenbelasting bij achterliggende participanten. Ook overdrachtsbelasting is een punt van aandacht, met name bij het aanpassen van structuren naar aanleiding van deze wijziging.

Actie in 2024

In 2024 worden eenmalig mogelijkheden geboden tot herstructurering, ter voorkoming van deze belastingheffing. Voor de open cv en het OFGR volgt dit overgangsrecht in grote lijnen een gelijk spoor. In deze praktijkhandreiking wordt nader ingegaan op de beide maatregelen en de actie die in voorkomende gevallen in 2024 dient te worden ondernomen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.