Thuis in uw branche

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 11-1-2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning is per 1 januari 2023 verlaagd tot het bedrag dat gelijk is aan de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (€ 28.947). Omdat deze twee vrijstellingen niet afzonderlijk kunnen worden toegepast, is de schenkvrijstelling voor de eigen woning eigenlijk per 1 januari 2023 voor schenkingen van ouders aan kinderen niet meer van betekenis. Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning definitief afgeschaft.

Update 11 januari 2023:

  • het aannemen van het wetsvoorstel Belastingplan 2023 door de Eerste Kamer op 20 december 2022
  • het besluit van 13 december 2022, nr. 2022-0000023865 (Stcrt. 2022-32167, 30-12-2022)
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.