Thuis in uw branche

Lucratiefbelangregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 31-1-2018

Op 1 januari 2009 is in de IB de zogenoemde lucratiefbelangregeling opgenomen. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat de regeling ook geldt voor aandelen, leningen en vorderingen die een werknemer vóór 1 januari 2009 heeft verkregen als beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden.

Er is dus sprake van terugwerkende kracht naar rechten die al voor de ingangsdatum zijn toegekend. In deze update is ook aandacht besteed aan de gevolgen van de per 1 oktober 2012 ingevoerde wetgeving over de flex-bv.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.