Thuis in uw branche

Controleopdrachten in het onderwijs of de zorg

SRA-Vaktechniek organiseert, als daar aanleiding voor is, bijeenkomsten voor kantoren die controleopdrachten uitvoeren in de onderwijs- en/of zorgsector. Tevens worden deze kantoren per e-mail op de hoogte gehouden van vaktechnische ontwikkelingen binnen deze branches.

Periodieke bijeenkomsten

De bijeenkomsten controleopdrachten in de onderwijs- en zorgsector worden veelal in het begin van het nieuwe jaar georganiseerd. Aan de orde komen onder meer de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode, het controle protocol en een uitwisseling van ervaringen en eventuele knelpunten.

Bij deze bijeenkomsten zijn namens SRA-Vaktechniek Pieter Mansvelder RA en onze vaste vertegenwoordigers in de landelijke overlegorganen aanwezig. Voor controles in het onderwijs is dit de heer M.A. Rozendaal RA (Van Ree Accountants) en voor de zorgsector de heer drs. G. Kuipers RA (AGZ).

Voor SRA-leden is deelname gratis.

Vraagstukken & actuele informatie

Om regelmatig relevante informatie te ontvangen en/of een uitnodiging te krijgen voor de bijeenkomsten dient u op de mailinglijst Onderwijs of Zorg te komen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij idonkerbroek@sra.nl.

Loopt u tegen (controle)vraagstukken aan die binnen deze sectoren spelen of heeft u zelf relevante informatie die u wilt delen? Stuur dan een e-mail naar Pieter Mansvelder RA van het Vaktechnisch bureau via vaktechniek@sra.nl.

Contact

Neem voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Ingmar Donkerbroek
Coördinator Vaktechniek
E idonkerbroek@sra.nl
T 030 656 60 60