Thuis in uw branche

Branchetemplates

Branchespecifieke aandachtspunten bij controle- en samenstelopdrachten

In de praktijk worden werkprogramma's voor samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten vaak gebaseerd op de SRA-werkprogramma's en de SRA-Handboeken. Hoewel de standaardwerkprogramma's aansluiten op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dient voor iedere individuele opdracht een klantspecifiek werkprogramma te worden ontwikkeld. Om hieraan tegemoet te komen, zijn specifieke aspecten voor een aantal branches geïnventariseerd. Branchetemplates gaan in op de belangrijkste branche specifieke aandachtspunten en zijn bedoeld als hulpmiddel voor de accountant die voor klanten in de betreffende branche de jaarrekening samenstelt, beoordeelt of controleert.