Thuis in uw branche

Handboek Beoordelings- en overige assurance-opdrachten

  • Publicatiedatum: 11-6-2024

Dit handboek vormt de grondslag voor beoordelingsopdrachten aangesloten bij SRA. Om die reden is in dit handboek de SRA-visie op beoordelingsopdrachten opgenomen. Vanzelfsprekend sluit het SRA-Handboek Beoordelen aan bij alle op beoordelingsopdrachten van toepassing zijnde regelgeving.

Het Handboek Beoordelings- en overige assurance-opdrachten is herzien. Niet alleen de naam is gewijzigd, ook inhoudelijk hebben we een aantal zaken aangepast om u nog meer te ondersteunen bij de opzet en werking van het kwaliteitssysteem van uw kantoor. In dit handboek is aangegeven welke onderdelen minimaal kantoorspecifiek moeten worden gemaakt.

In dit handboek is op een aantal plaatsen aangegeven wat in ieder geval kantoorspecifiek moet worden gemaakt. Het betreft:

  • Kantoorspecifieke vereisten t.a.v.de klant- en opdrachtacceptatie van de verschillende opdrachten. U kunt hierop hoofdstuk 3, 4 en/of 5 aanvullen.
  • Idem t.a.v. specifieke eisen over de gehanteerde werkprogramma's software.
  • Verwijzing naar uitingen van uw kantoor om de kwaliteit van de beoordelings- en overige assurance-opdrachten te borgen.
  • Welke accountants zijn bevoegd om beoordelings- en overige assurance-opdrachten uit te voeren?
  • Wat zijn de interne garanties om de kwaliteit van 3000A- en 3000D- en overige assurance-opdrachten te waarborgen?

Versiebeheer

In deze versie is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie van 21 februari 2019:

  • De werkprogramma's zijn afzonderlijk opgenomen op de SRA-website en niet langer in dit handboek verwerkt.
  • Hetzelfde geldt voor de FAQ's, tuchtrechtuitspraken en uitkomsten uit de SRA-reviews. Deze worden in een afzonderlijke praktijkhandreiking 'Ervaringen met beoordelings- en overige assurance-opdrachten' opgenomen. Deze handreiking zal ook op korte termijn worden gecommuniceerd.
  • In dit handboek zijn twee hoofdstukken toegevoegd over 'overige assurance-opdrachten'. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 3000A-/3000D-opdrachten, hoofdstuk 5 gaat in op de overige assurance-opdrachten.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.