Thuis in uw branche

Kosten review

Overzicht van de review kosten voor SRA-kantoren.

Ontwikkelingsgesprek (voorheen inventarisatiegesprek)

Dit wordt in 1 dagdeel op het kantoor uitgevoerd door de regiocoördinator. Het tarief voor een ontwikkelingsgesprek is inclusief voorbereiding en verslaglegging en bedraagt € 2.090.

Kosten review

Voor de review hanteren we vaste dagtarieven. Per 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven: 

  • Regiocoördinator eerste reviewdag: € 2.850
  • Regiocoördinator voortzettingsdag(en): € 2.300
  • Medereviewer eerste reviewdag: € 1.500
  • Medereviewer voortzettingsdag(en): € 1.450

In deze tarieven is voorbereidings- en rapportagetijd en reistijd van de betreffende reviewer inbegrepen.

Fiscale review

Bij een fiscale review wordt er een fiscale toetser ingezet. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als voor een medereviewer.

Ballotagetoetsing

Om lid te worden van SRA dient er na inschrijving een ballotagetoetsing plaats te vinden. De kosten voor deze toetsing worden aan uw kantoor doorbelast volgens de hierboven genoemde tarieven. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie en de hoeveelheid opdrachten, wordt er bepaald of er één of meerdere toetsingsdagen noodzakelijk zijn en met welke samenstelling aan toetsers de ballotagetoetsing bij uw kantoor zal plaatsvinden. 

Meerwerk

Bij het uitvoeren van meerwerk worden de kosten van extra gemaakte uren doorberekend aan een kantoor. Het uurtarief voor meerwerk is € 175 per uur. Deze kosten worden in rekening gebracht conform afspraak met de regiocoördinator. Meerwerk doet zich voor als bijvoorbeeld extra toetsingen moeten worden gedaan om tot een goed oordeel te komen, als nadere uitleg moet worden verstrekt op beoordelingen van dossiers, bij beoordelen van het verbeterplan of na te zenden stukken of een eindbespreking in het kader van de verslaglegging.

Vergelijking kosten NBA-review

Ter vergelijking onderstaand de kosten die NBA rekent voor een review. Voor de gedetailleerde indeling van de categorieën verwijzen wij u naar artikel 4 van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen. 

1. De tarieven bedoeld in artikel 3 luiden als volgt:

Categorie Toetsing Tarief hertoetsing
I (1 accountant omzet < € 450.000) € 1.763 € 3.418
II (1 accountant omzet > € 450.000) € 2.511 € 4.438
III (1 accountant en assuranceopdrachten) € 2.511 € 4.438
IV (2 accountants zonder assuranceopdrachten) € 2.832 € 5.202
V (2 accountants en assuranceopdrachten) € 3.899 € 6.952
VI (3 tot 9 accountants) € 5.074 € 9.633
VII (10 tot en met 49 accountants) € 26.692 € 47.933
VIII (50 tot en met 200 accountants) € 44.308 € 79.887
IX (vanaf 200 accountants) € 70.999 € 127.819

2. Indien aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, wordt een aanvullend uurtarief van € 178 voor de teamleider en € 134 voor de toetser in rekening gebracht.

3. Het tarief dat op grond van het eerste lid in rekening wordt gebracht voor een toetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke is ingedeeld  in categorie III, kan worden verminderd met eenheden van € 135,- tot uiterlijk € 1.080,- in het geval de toetsing uitsluitend wordt uitgevoerd door een toetser optredend als teamleider. 

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60