Thuis in uw branche

Start project Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

  • Publicatiedatum: 10-9-2018

De Belastingdienst gaat samen met interne en externe stakeholders werken aan de verdere ontwikkeling van horizontaal toezicht (HT). Met dit project onderzoekt de Belastingdienst mogelijkheden tot verbetering van het toepassen van horizontaal toezicht. Doel van het project is de doorontwikkeling van horizontaal toezicht tot een algemeen geaccepteerde benadering van ondernemers en fiscaal dienstverleners in de toezichtstaak van de Belastingdienst.

Waarom wordt horizontaal toezicht doorontwikkeld?

Voor de Belastingdienst is HT een belangrijke manier van werken. Voordeel is dat fiscale risico’s vroegtijdig onderkend en besproken worden, waarmee de Belastingdienst tijdrovende discussies achteraf voorkomt. HT heeft ervoor gezorgd dat de Belastingdienst in gesprek is gekomen met de leiding van grote ondernemingen en (organisaties van) fiscale dienstverleners over het zo goed mogelijk laten verlopen van fiscale processen.

De Belastingdienst wil meer transparantie over de manier van werken en het effect van horizontaal toezicht. Er moet voor zowel eigen medewerkers als voor ondernemingen en adviseurs meer duidelijkheid komen over de plaats van HT in de handhavingsstrategie van de Belastingdienst en de manier waarop en mate waarin HT een bijdrage levert aan de handhavingsdoelen van de Belastingdienst. Ook wil de Belastingdienst meer inzicht krijgen in efficiency en effectiviteit van HT.

Hoe gaan we dat doen?

Tussen nu en medio 2019 consulteert de Belastingdienst gericht in- en externe partijen zoals medewerkers, bedrijfsleven, wetenschap, beroeps- en koepelorganisaties (van fiscaal dienstverleners) over mogelijke aanpassingen van het concept HT. De Belastingdienst weegt de input van deze partijen aan de hand van een aantal inhoudelijke en procesmatige ontwerpprincipes. Hiermee bedoelt de Belastingdienst de randvoorwaarden waar aanpassingen aan moeten voldoen zoals passend binnen bestaande wet- en regelgeving en binnen de handhavingsstrategie. Maar ook duidelijkheid over hoe HT zich verhoudt tot internationale ontwikkelingen.

De Belastingdienst is begonnen met een inventarisatie van de onderwerpen die in aanmerking komen voor doorontwikkeling en verdere uitwerking behoeven. Een interne klankbordgroep met medewerkers van de Belastingdienst toetst de hieruit voortvloeiende ideeën op toepassing en uitvoerbaarheid. Een externe klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van wetenschap, bedrijfsleven en adviseurs) wordt gevraagd te reflecteren of de voorstellen een aanvaardbare manier van werken opleveren.

Onder andere NOAB, SRA, Novak, KAN, Extendum, Nexia, RB, NOB en NBA zullen worden uitgenodigd.

Wat levert het op?

Het traject levert aanbevelingen op voor een aangepaste werkwijze in het toezicht, waarbinnen de plaats van HT bij grote organisaties en fiscale dienstverleners is onderbouwd. De Belastingdienst beschrijft deze aangepaste werkwijze in nieuwe leidraden toezicht. Deze zullen worden gepubliceerd op belastingdienst.nl.