Thuis in uw branche

Rondetafelgesprek belastingherziening

  • Publicatiedatum: 26-3-2015

Gisteren heeft SRA deelgenomen aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de aangekondigde belastingherziening. De leden van de vaste commissie voor Financiën en de genodigden - waaronder deskundigen als Willem Vermeend, Peter Kavelaars, Edwin Heithuis en 'onze eigen' Jan Zweekhorst - hebben gesproken over uiteenlopende ideeën voor de belastingherziening.

Diverse sprekers gaven aan, dat de lasten op arbeid in ieder geval moeten worden verlaagd. Over het idee om deze lastenverlaging te financieren door hogere lasten op consumptie (btw) waren de genodigden zeer kritisch. Verder is meerdere malen aangegeven dat het systeem van de toeslagen moet worden vereenvoudigd of afgeschaft en de vermogensrendementsheffing (box 3) kritisch moet worden beoordeeld.

De bedenker van box 3, Willem Vermeend, gaf tijdens het rondetafelgesprek aan dat het forfaitaire percentage natuurlijk al lang aangepast had moeten worden. Alle sprekers waren het er over eens dat het nieuwe belastingstelsel een vereenvoudiging moet opleveren. Daarbij moeten we oppassen dat alle wensen van de Tweede Kamer niet uiteindelijk leiden tot een nog complexer stelsel. 

Jan Zweekhorst

Van verschillende kanten is de opmerking geplaatst dat een ingrijpende belastingherziening zo'n drie jaar aan voorbereiding nodig heeft. Dat neemt niet weg dat al een aanvang kan worden gemaakt met een aantal kleinere aanpassingen. Het optreden van Jan Zweekhorst haalde NOS.nl: "We hebben een oerwoud aan heffingskortingen. We hebben het zelfs voor elkaar gekregen om in dit land in het systeem verschillende kinderen in te bouwen."

Op basis van de input vanuit SRA wensen verscheidene Tweede Kamerleden nog vervolggesprekken, onder meer over pensioen in eigen beheer van de dga en de verschillen tussen een- en tweeverdieners.


Download


Meer informatie