Thuis in uw branche

Kom snel in actie voor schenking onder huidige BOR/DSR-wetgeving

 • Publicatiedatum: 5-9-2023
BOR DSR

Wil uw klant nog onder de huidige BOR/DSR-wetgeving schenken? Dan is het verstandig om snel eventueel noodzakelijke voorbereidingen, zoals structuuraanpassingen (fusies/splitsingen) in te zetten. Als u daarmee nu niet start, lukt schenking voor 1 januari 2024 wellicht niet meer. Of en hoe de wetgeving daadwerkelijk per 1 januari a.s. zal veranderen is door de val van het kabinet overigens nog niet zeker.

BOR/DSR-aanpassingen controversieel?

Het is nog niet bekend of de aangekondigde aanpassingen voor de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling (BOR en DSR) (deels) controversieel verklaard worden. Woensdag 6 september vergadert de vaste commissie voor Financiën (VCF) van de Tweede Kamer over onder meer de BOR/DSR. In deze vergadering wordt gesproken over wat wel of niet controversieel geacht wordt. De VCF van de Tweede Kamer meldt de zaken die controversieel geacht worden aan voor de plenaire vergadering ‘controversieel verklaren’ van de Tweede Kamer. In de week van 12 september wordt hierover vervolgens gestemd.

Kamerbrief Inhoud pakket Belastingplan 2024

Op 31 augustus heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen inhoud van het pakket Belastingplan 2024 (Kamerbrief Inhoud pakket Belastingplan 2024). Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (de BOR en de DSR) is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris geeft in de Kamerbrief aan dat het wenselijk is dat dit wetsvoorstel uiterlijk 31 december 2023 door beide Kamers is aangenomen.

Inhoud wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Uitgaande van een Kamerbrief van 29 juni 2023 waaraan de staatssecretaris refereert, zal het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk de volgende maatregelen bevatten:

 • Met ingang van 1 januari 2024: aan derden verhuurde onroerende zaken standaard aanmerken als beleggingsvermogen in de BOR en DSR.
 • Met ingang van 1 januari 2025:
  • Aanpassen van de vrijstelling in de BOR naar 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming (of liquidatiewaarde als die hoger is) tot € 1.500.000 (2023: € 1.205.871) en 70% (2023: 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen.
  • Afschaffen van de doelmatigheidsmarges van 5% in de BOR.
  • Bedrijfsmiddelen die ook buiten de onderneming worden gebruikt, alleen nog laten kwalificeren voor de BOR en DSR voor het deel dat in de onderneming wordt gebruikt. Het voorstel is om dit alleen te laten gelden voor bedrijfsmiddelen die op het moment van verkrijging een waarde in het economische verkeer van minimaal € 100.000 hebben én voor meer dan 10% buiten de onderneming worden gebruikt. Voor de overige bedrijfsmiddelen zullen de normale vermogensetiketteringsregels blijven gelden.
  • Afschaffen van de dienstbetrekkingseis in de DSR van aanmerkelijkbelangaandelen.
  • Invoeren van een minimumleeftijd van de verkrijger van 21 jaar voor een schenking in de BOR en de DSR van aanmerkelijkbelangaandelen. Voor de bedrijfsopvolging bij overlijden wordt geen leeftijdsgrens voorgesteld.

Kom in actie!

Omdat er kans bestaat dat de plannen rond de BOR/DSR niet controversieel worden verklaard, is het zaak om te anticiperen op eventuele nieuwe wetgeving per 1 januari 2024. Mochten de plannen wel doorgaan en is bij uw klant sprake van aan derde verhuurde onroerende zaken dan kan uw klant alleen nog in 2023 van de BOR en DSR gebruikmaken. Maar dan dringt de tijd. Zeker als er nog structuurwijzigingen (fusies/splitsingen) plaats moeten vinden lijkt het verstandig om snel in actie te komen.