Thuis in uw branche

ICT-uitgaven in top 3 kostenposten mkb-accountantskantoren

  • Publicatiedatum: 18-4-2024

ICT-uitgaven maken ruim 5% (2022) uit van de netto-omzet van mkb-accountantskantoren. Personele kosten staan steady op een vaste eerste plek, overige bedrijfskosten - een verzamelnaam voor meerdere kosten - op nummer twee, gevolgd op nummer drie door uitgaven aan ICT. In 2022 werd er gemiddeld € 457.000 aan ICT uitgegeven, terwijl dit in 2019 nog € 388.000 was, een stijging dus van ruim 17,5%. Dit blijkt uit de SRA-Benchmarkonderzoeken, waaronder het IT-kostenonderzoek.

Grafiek % kosten van netto-omzet 2022

Ontwikkeling ICT-budget

Gemiddeld lag het ICT-budget bij de deelnemende kantoren aan het IT-kostenonderzoek voor 2022 7,7% per kantoor hoger dan voor 2021. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van 17,9% van de ICT-uitgaven bij de grote kantoren; bij hen is het budget significant verhoogd.

Ontwikkeling IT-budget

Software, infrastructuur en IT-personeel

Als gekeken wordt naar een onderverdeling in ICT-uitgaven naar software, infrastructuur en IT-personeel, dan gaven alle deelnemende kantoren in 2022 ongeveer evenredig veel uit aan de verschillende ICT-kosten. De kleine kantoren geven verhoudingsgewijs iets meer uit aan infrastructuur dan aan IT-personeel ten opzichte van hun collega's. Uit het IT-kostenonderzoek blijkt dat kantoren met minder dan 25 fte niet of nauwelijks beschikken over een (parttime) IT-medewerker en dit hebben uitbesteed.

Gemiddelde IT-kosten 2022 uitgesplitst

Deelnemer 2022 IT-kostenonderzoek: ''Wij doen ook in 2023 weer mee aan het IT-kostenonderzoek om grip te krijgen op onze ICT-uitgaven en voor het juiste gevoel: liggen onze ICT-uitgaven nog in lijn met de benchmark?''

Grip op uw ICT-kosten?

Wilt u ook weten hoeveel u uitgeeft aan ICT en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare kantoren? Doe dan mee aan het IT-kostenonderzoek 2023. U krijgt inzicht in uw eigen ICT-uitgaven en met de benchmarkcijfers weet u waar u staat. Het onderzoek biedt aanknopingspunten om uw huidige contracten weer eens grondig onder de loep te nemen en waar mogelijk bij te schaven of het gesprek aan te gaan met uw leverancier of uw klant. Wilt u juist nieuwe software? Dan kunt u uw offertes ook eens tegen het licht houden op basis van de data uit het onderzoek. Tevens kunt u de resultaten gebruiken voor het maken van een (nieuwe) IT-businesscase.

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over het IT-kostenonderzoek. U kunt ook contact opnemen met Tony van Oorschot, IT-adviseur (onderzoeken@sra.nl).