Thuis in uw branche

Helft SRA-leden heeft (enkele) CSRD-plichtige klanten

 • Publicatiedatum: 19-1-2024

De helft (49%) van de SRA-leden heeft klanten die vanaf boekjaar 2025 onder de regels vallen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Bij het merendeel (58%) gaat het om één tot en met vijf CSRD-klanten. Dat is een uitdaging omdat de nieuwe CSRD-regels veel extra werk tot gevolg hebben en de capaciteit bij de kantoren beperkt is. Dit blijkt uit een recente uitvraag onder de 370 aangesloten SRA-kantoren.

CSRD-plichtige klanten

De CSRD gaat per boekjaar 2024 gelden. Grote ondernemingen per boekjaar 2025, als ze twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende criteria voldoen: omzet hoger dan € 50 miljoen per jaar, balanstotaal van meer dan € 25 miljoen en meer dan 250 werknemers. De verwachting is dat veel meer mkb-bedrijven te maken krijgen met de CSRD door de uitvraag van banken en door de ketenwerking. Die ketenwerking houdt in dat bijvoorbeeld een Albert Heijn aan transportondernemers duurzaamheidsgegevens (zoals de CO2-uitstoot) zal opvragen en vervolgens ook verwacht dat zij verduurzamen.

Strategie

Voor 37% van de kantoren is duurzaamheid een strategisch thema, voor 54% van de kantoren (nog) niet. Duurzaamheid is voor SRA een van de speerpunten. We zouden graag zien dat de aangesloten kantoren en hun ondernemers daar slagen in maken, maar wel zo dat het kabinet rekening houdt met de proportionaliteit en voorspelbaarheid van de regelgeving.

Behoefte kantoren

Kantoren zijn op het gebied van duurzaamheid vooral op zoek zijn naar:

 • kennis en ervaring delen
 • best practices en voorbeelden van rapportages
 • informatie om aan klanten te verstrekken
 • samenwerking
 • praktische ondersteuning
 • werkprogramma’s en praktijkhandreikingen
 • FAQ’s en informatie
 • checklists en stappenplannen
 • advies
 • cursussen en opleidingen

Ongeveer 71% van de SRA-kantoren met klanten die moeten voldoen aan de CSRD-wetgeving, heeft behoefte om te sparren met kantoren in dezelfde situatie. Uiteraard neemt SRA de suggesties mee bij het verder ontwikkelen van onze producten en diensten in 2024. Zo worden binnenkort nieuwe sparrensessies georganiseerd. 

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor klanten?

Ongeveer een op de vijf kantoren (22%) geeft aan dat vrijwel alle klanten duurzaamheid een belangrijk thema vinden. Nog eens 30% van de kantoren denkt dat ongeveer de helft van haar klanten duurzaamheid belangrijk vindt. Een aantal kantoren heeft een externe partij ingehuurd voor de begeleiding op het gebied van duurzaamheid (voor de eigen organisatie en/of haar klanten). De kantoren hebben naar eigen zeggen gekozen voor: Green by Blue, Zero CO2, Officiency, IBI2, Move to Impact, C02-platform, De Duurzame Adviseurs, Rebel Group en Greenautomatic.

Belang duurzaamheid 

Geen CSRD, wel advies?

Hoe zit het met de adviesdiensten aan mkb-ondernemers die niet onder de CSRD vallen? Duurzaamheid is een (zeer) belangrijk adviesthema voor 18% van de kantoren, neutraal voor 36% van de kantoren en een (zeer) onbelangrijk adviesthema voor 46% van de kantoren. Uit een sparrensessie op 5 december jl. blijkt dat vooral informeren en creëren van bewustwording bij klanten op dit moment belangrijk is. De belangrijkste boodschap is: ‘Begin op tijd’.

SRA-Adviespraatplaat 

Praatplaat

Hoe verder…

Bovenstaande uitkomsten en punten van aandacht zijn 15 december 2023 in de SRA-Commissie Duurzaamheid besproken. De rol van SRA is primair het beschikbaar stellen van kennis, leden wegwijs maken, samen met de leden kennis en ervaringen delen en ontwikkelen en de inzet van communicatie. De SRA-Adviespraatplaat en de SRA-Urgentietijdlijn zijn handige hulpmiddelen om het gesprek met uw klant aan te gaan. Binnenkort wordt hier een Subsidietijdlijn aan toegevoegd. Het dossier Duurzaamheid op SRA.nl bundelt alle kennis en hulpmiddelen die op dit moment beschikbaar zijn. Denk ook aan een praktijkhandreiking, alle informatie over CSRD en ons opleidingsaanbod. Doe er uw voordeel mee! In 2024 zal SRA onder meer via het dossier Duurzaamheid en de Nieuwsbank extra inzetten op informatie voor de klanten.