Thuis in uw branche

Focus op Fraude

  • Publicatiedatum: 26-1-2017

De werkgroep Focus op Fraude, ingesteld door de NBA, heeft haar rapport Grip op integriteit; Beheersing van frauderisico’s en publieke functie accountantscontrole gepubliceerd. Het rapport bevat aanbevelingen voor het beleid van de NBA op het terrein van fraude.

De Werkgroep geeft aan dat de publieke functie van de controlerende accountant centraal moet staan en benadrukt dat accountants bij het aannemen en uitvoeren van controleopdrachten voldoende aandacht moeten besteden aan frauderisico’s.

Het is aan de NBA om te bevorderen dat accountants hierbij voldoende worden ondersteund, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Opleiding, kennis delen en de inzet van helpdesk en vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol.

Daarnaast moeten accountants op alle belangrijke posities in de financiële keten worden gesteund in hun rol.

SRA reageert op Discussienota