Thuis in uw branche

Deadlines beconregeling 2022: afmeldingen voor 1 maart en nader uitstel voor 1 april of 1 mei

  • Publicatiedatum: 26-2-2024
Belastingdienst

De beconregeling 2022 kent de komende tijd een aantal deadlines die voor SRA-kantoren van belang zijn. Zo moet u (voormalige) klanten die u van uw uitstellijst 2022 af wilt hebben voor 1 maart 2024 afmelden. Daarnaast moet u nader uitstel aanvragen voor 1 april of 1 mei 2024. Voor de beconregeling 2023 kunt u aanvragen indienen vanaf 1 maart tot en met 30 april 2024.

Afmelden (voormalige) klanten beconregeling 2022

Als u (voormalige) klanten van uw uitstellijst 2022 af wilt hebben, moet u haast maken. U moet dit namelijk voor 1 maart 2024 aan de Belastingdienst melden. Meldingen die na 1 maart 2024 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Melden kan op twee manieren: via uw softwarepakket of schriftelijk via onder meer de 'Verklaring beëindiging machtiging'.

Let op! Als u niet (op tijd) de klanten afmeldt, kan het zijn dat de Belastingdienst u aanspreekt als de klant de aangifte niet op tijd indient.

Meer informatie over de wijze van afmelden is te vinden in paragraaf 5.3 op pagina 11 van de brochure Uitstelregeling belastingconsulenten belastingjaar 2023.

Nader uitstel aangiften 2022

Het uitstel voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in de beconregeling 2022 loopt af op 30 april 2024. Als meer tijd nodig is, kunt u gemotiveerd aanvullend uitstel aanvragen. Het moment waarop u dit aanvraagt, is bepalend voor de lengte van dit aanvullende uitstel:

  • Vraagt u voor 1 april 2024 aanvullend uitstel, dan krijgt u bij toekenning van het verzoek minimaal uitstel tot en met 31 augustus 2024.
  • Vraagt u na die datum maar voor 1 mei 2024 aanvullend uitstel, dan krijgt u bij toekenning van uw verzoek minimaal uitstel tot en met 30 juni 2024.

Let op! Aanvragen van het aanvullende uitstel voor 1 april 2024, levert u dus in ieder geval twee maanden extra uitstel op ten opzichte van aanvragen voor 1 mei 2024.

De Belastingdienst verleent aanvullend uitstel bijvoorbeeld bij overmacht en calamiteiten, maar ook als uw klant een dochtermaatschappij is van een buitenlandse moedermaatschappij of een buitenlandse dochtermaatschappij heeft. Meer informatie over het aanvullende uitstel is te vinden in paragraaf 4.3 op pagina 8 van de brochure Uitstelregeling belastingconsulenten belastingjaar 2023.

Aanvragen uitstel beconregeling 2023

Voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2023 kan vanaf 1 maart 2024 weer uitstel aangevraagd worden in de beconregeling. Aanvragen kan tot en met 30 april 2024.

Meer informatie over de beconregeling 2023 is te vinden in de brochure Uitstelregeling belastingconsulenten belastingjaar 2023.