Thuis in uw branche

Belastingdienst geeft geen massaal uitstel opgaaf UBD 2023 bij btw-verlegd situaties

  • Publicatiedatum: 27-2-2024
Administratie

In antwoord op vragen van SRA, RB , NBA en NOAB heeft de Belastingdienst aangegeven geen massaal uitstel te verlenen voor de opgaaf UBD (opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden) 2023 bij btw-verlegd situaties.

Vragen aan Belastingdienst

Eerder berichtten wij dat SRA maar ook RB, NBA en NOAB vragen hadden gesteld aan de Belastingdienst over de opgaaf UBD 2023 bij btw-verlegd situaties. SRA vroeg de Belastingdienst om soepel om te gaan met een verzoek om uitstel voor deze opgaaf. Niet voor iedereen was namelijk op tijd duidelijk dat de opgaaf ook voor btw-verlegd situaties gedaan moest worden.

Reactie Belastingdienst

De Belastingdienst geeft in een reactie aan dat geen massaal uitstel wordt verleend voor de opgaaf UBD 2023 bij btw-verlegd situaties. Vanzelfsprekend kan de intermediair of zijn klant uitstel voor het aanleveren van de gegevens vragen via het proces zoals dat opgenomen is in vraag 13 van het vraag- en antwoorddocument, aldus de Belastingdienst.

Proces aanvraag uitstel

In het vraag- en antwoorddocument is opgenomen dat onder vermelding van de reden schriftelijk uitstel gevraagd kan worden bij de inspecteur van het belastingkantoor waar de aanleveraar onder valt. Dit kantoor staat bijvoorbeeld op de aangiftebrief loonheffingen van een inhoudingsplichtige.

Let op! SRA raadt aan om zo spoedig mogelijk uitstel voor het indienen van de opgaaf UBD 2023 te vragen in situaties waarin dit nog niet is gebeurd. Vorig jaar ging de Belastingdienst coulant om met het vragen van uitstel. Dat zal voor dit jaar ook de verwachting zijn, maar wees dan wel snel met het uitstel aanvragen.

Opgaaf UBD 2022

Op de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 is gedaan bij btw-verlegd situaties, heeft SRA nog geen reactie gehad van de Belastingdienst. Als SRA hierop een reactie krijgt van de Belastingdienst, zal dat via de bekende kanalen (dagelijkse nieuwsbrief en website) gecommuniceerd worden.