Thuis in uw branche

SRA-Whitepaper AI in het accountantskantoor

  • Publicatiedatum: 12-2-2024

Het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) biedt mogelijkheden binnen de accountantspraktijk. Wat precies de impact van AI binnen het kantoor wordt, is nu nog lastig te zeggen. In deze SRA-Whitepaper AI, die tot stand is gekomen met input van een aantal SRA-kantoren, schetsen we een kader en geven we tien richtlijnen voor het gebruik van AI binnen uw praktijk.

Kansen en risico's

Duidelijk is dat AI kansen biedt, maar ook risico's met zich meebrengt. Denk aan het gebruik van algoritmes voor analyses. Ze kunnen leiden tot meer efficiëntie, nauwkeurigheid en innovatie, met als gevolg een verandering in werkzaamheden en nieuwe banen, maar ook tot bedreigingen op het gebied van privacy.

Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid

Binnen een accountantskantoor wordt gewerkt met klantspecifieke financiële informatie en persoonsgegevens. De betrouwbaarheid en de vertrouwelijkheid hiervan zijn voor klanten en andere stakeholders van groot belang.

Wet- en regelgeving

Accountants zijn bij de uitvoering van hun werkzaamheden bovendien gebonden aan wet- en regelgeving. Het gebruik van AI-toepassingen - zoals het gebruik van ChatGPT bij het uitvoeren van werkzaamheden - is mogelijk, mits dit niet conflicteert met de wet- en regelgeving waaraan de accountant gebonden is. Denk hierbij aan de eisen zoals gesteld vanuit NVCOS en AVG. Daarom is het van belang dat AI-toepassingen op een veilige en ethische manier worden ingezet.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.