Thuis in uw branche
Bekijk alle vaktechnische kringen

Kring Duurzaam ondernemen 2024

Wat zijn de risico’s en kansen van de energietransitie?

SRA organiseert op een centrale locatie in het land de Kring Duurzaam ondernemen. Deze kring is gericht op accountants en adviseurs die de urgentie inzien om hun (mkb) klanten te helpen bij het verduurzamen om daarmee toekomstbestendig te blijven. Met als doel het bewustzijn van duurzaamheid bij de accountant-adviseur te vergroten en daarmee de dienstverlening van (SRA-) kantoren voor de klant te verstevigen.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 740,00
Prijs niet-leden: € 885,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Fiscalist vennoot/medewerker, Mkb-adviseur, Accountant in business, Corporate finance adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Mijn klanten nog beter te adviseren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid.

Ik ben in staat om:

 • te rapporteren over ESG-prestaties en te adviseren over duurzaamheidsaspecten 
 • een CO2-footprint voor mijn klant op te stellen
 • te adviseren over de risico’s die de complexiteit van een keten met zich mee brengt
 • IT concreet toe te passen in rapportage en dossiervorming over duurzaamheidsaspecten

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op een centrale locatie in het land de SRA-kring Duurzaam ondernemen. Deze kring is gericht op accountants en adviseurs die de urgentie inzien om hun (mkb) klanten te helpen bij het verduurzamen om daarmee toekomstbestendig te blijven. Met als doel het bewustzijn van duurzaamheid bij de accountant-adviseur te vergroten en daarmee de dienstverlening van (SRA-)kantoren voor de klant te verstevigen. 

De accountant is niet alleen ‘trusted partner’ van de mkb-ondernemer, maar heeft ook een belangrijke rol als het gaat om verslaglegging en relevante rapportageverplichtingen. Advisering op het gebied van duurzaamheid is bovendien een grote kans. Niet alleen omdat advisering steeds belangrijker wordt voor het businessmodel van accountantskantoren, maar ook omdat er een belangrijk verband is met financieel, strategisch, fiscaal en subsidieadvies gerelateerd aan duurzaamheid.

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring wordt door een gastspreker een thema met betrekking tot duurzaamheid concreet en praktisch besproken. Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door Harry Marissen voorzitter SRA-Commissie Duurzaamheid en zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring. 

Tijden 

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats 

Programma 2024

 • Actualiteiten wet- en regelgeving - praktisch (maart)
 • CO2 footprint en levenscyclus analyse (juni)
 • De kracht van het keurmerk - transparante ketens (september)
 • Duurzaamheid en IT - ontwikkelingen (november)

Voordelen lidmaatschap 

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof
 • U kunt eventueel een vervanger afvaardigen
 • U investeert 10 PE-uren (RA/AA) en 10 PE-punten (RB) per jaar*

*Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024 voor vier bijeenkomsten € 740 (€ 185 per bijeenkomst). Bent u werkzaam bij een kantoor dat geen lid is van SRA dan betaalt u € 885 (€ 221 per bijeenkomst). 

Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Mocht u voor een bepaalde bijeenkomst liever een vervanger afvaardigen, dan is dat toegestaan.

U kunt ook kiezen voor een kantoorlidmaatschap à € 1.100. U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen (en ook per bijeenkomst bepalen wie dat zijn). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 1.245 voor een kantoorlidmaatschap.

Locatie & Datum

BUNNIK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 27-03-2024, 03-06-2024, 16-09-2024 en 26-11-2024
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik in Bunnik / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38186

Programma

Actualiteiten wet- en regelgeving - praktisch 

In het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 wordt veel nieuwe wet- en regelgeving voor (MKB) ondernemingen vastgesteld of voorbereid. Dit geldt in ieder geval voor de implementatie van de CSRD. Naar verwachting is in februari ook de vrijwillige ESRS voor het MKB ter consultatie opgeleverd. Wat betekenen de ontwikkelingen concreet en waar moet je als accountant op letten? Een praktische bijeenkomst met concrete handvatten. Na afloop kunt u direct met de opgedane kennis aan de slag.
Gastspreker: David Boekel is manager bij RSM Netherlands Business Consulting Services en ing. Harry Marissen AA is directeur van Zero CO2 en lid van de SRA Commissie Duurzaamheid.

CO2 footprint en levenscyclus analyse 

Het materialiteitsprincipe verplicht bedrijven om zowel plannen als prestaties op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Maar wat is nu precies de milieubelasting en hoe werk je aan CO2-reductie? Het vermindert niet alleen de milieu-impact van je bedrijf maar het levert steeds vaker ook kostenbesparingen op. Een belangrijk thema binnen de duurzaamheidsverantwoordingen. Dit geldt zowel voor CSRD-plichtige ondernemingen als voor MKB-bedrijven op basis van ketenverantwoording. Hoe stel je de CO2 footprint van een onderneming vast en wat zijn de verschillen tussen Scope 1, 2 en 3? Wat betekent het Green-House-Gas protocol? Met behulp van de Milieu-barometer van STIMULAR ervaar je hoe het opstellen van een CO2 footprint-rapportage in zijn werk gaat. Daarnaast worden aan de hand van praktische voorbeelden de valkuilen bij deze verantwoordingen weergegeven.
Gastspreker: drs. Willemien Troelstra, is een zeer ervaren adviseur en trainer bij stichting Stimular. Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

De kracht van het keurmerk - transparante ketens

Steeds vaker worden keurmerken ingezet als maatstaf voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een keurmerk voor duurzaamheid stelt eisen aan milieu, dierenwelzijn en/of de sociale kanten van mens & werk. Er zijn verschillende keurmerken die worden gebruikt. Maar wat is eigenlijk de (meer-) waarde van deze keurmerken? En wat vertellen deze bijvoorbeeld over het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het bestaan van misstanden rond arbeidsomstandigheden in ketens? Niet alle keurmerken zijn even transparant en dus bruikbaar. MVO-Nederland biedt diverse tooling om bijvoorbeeld de kans op corruptie of kinderarbeid in ketens te identificeren. Na afloop van deze bijeenkomst kijkt u met een meer kritische blik naar gebruikte keurmerken en kunt u met uw klant potentiële risico’s in ketens beter inschatten en verwerken in een duurzaamheidsverslag.
Gastspreker: vertegenwoordiger(s) van MVO

Duurzaamheid en IT - ontwikkelingen 

Als een mkb onderneming onder de CSRD richtlijnen valt, kan uw klant verplicht worden om over hun ESG-prestaties te rapporteren in hun jaarverslag. Vanaf 1 januari 2025 worden grote ondernemingen (balanstotaal tot 20 miljoen, netto-omzet tot 40 miljoen en/of tot 250 medewerkers) geacht te gaan rapporteren over hun niet financiële prestaties. Inmiddels zijn er diverse softwaretoepassingen ontwikkeld om hierbij te ondersteunen. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen? Hoe kan deze tooling ondersteunen bij de verantwoording van duurzaamheidsinformatie? En op welke manier draagt deze bij aan de Assurance-werkzaamheden van de accountant die een beoordelingsverklaring moet afgeven? Tijdens deze bijeenkomst zal het IT-landschap rond duurzaamheid worden verkend en ook de toepassing van AI worden behandeld.
Gastspreker: n.n.b.

Docent(en)

David Boekel

David Boekel MSc RA

David Boekel MSc RA is Manager Impact Reporting bij RSM, lid van de NBA-werkgroep ESG Assurance en lid van de SRA Commissie Duurzaamheid.

Harry Marissen

Ing. Harry Marissen AA

Ing. Harry Marissen AA is werkzaam bij Bentacera, mede-oprichter van ZeroCO2 en lid van de SRA Commissies Vaktechniek en Duurzaamheid.

Willemien Troelstra

Drs. Willemien Troelstra

Drs. Willemien Troelstra is adviseur en trainer bij stichting Stimular. Deze stichting helpt bedrijven en organisaties om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Vertegenwoordigers MVO Nederland

MVO Nederland staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een beweging die de transitie naar een duurzame economie als doel heeft. Samen met een netwerk van circa 2.000 partners innoveert en implementeert MVO Nederland om de nieuwe economie te bereiken.