Thuis in uw branche
Bekijk alle vaktechnische kringen

Juridische kring SRA/NEVOA 2023-2024

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 720,00
Prijs niet-leden: € 860,00
Groepsgrootte: 35
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
NEVOA 8
Bestemd voor: Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De actualiteiten op bedrijfsjuridisch/ondernemersrechtelijk niveau toe kunnen passen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • De laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht te vertalen naar de mkb-praktijk
 • De laatste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht m.b.t. continuïteit te vertalen naar de mkb-praktijk
 • Over juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen m.b.t. het contractenrecht te adviseren
 • Over juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen m.b.t. het arbeidsrecht te adviseren

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

De bijeenkomsten worden in samenwerking met NEVOA (de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs) gehouden. 

Er is gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door een vaste kringvoorzitter en zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2023-2024

 • Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht (oktober 2023)
 • Ondernemingsrecht m.b.t. continuïteit (november 2023)
 • Actualiteiten contractenrecht (februari 2024)
 • Actualiteiten bijzondere overeenkomsten (april 2024)

Voordelen lidmaatschap 

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U houdt uw vakkennis up to date
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof
 • U ontvangt 8 (NEVOA) of 10 (RB) PE-punten per jaar of investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC)*

*Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap voor het seizoen 2023-2024 kost voor SRA- en NEVOA-leden voor vier bijeenkomsten € 720 (€ 180 per bijeenkomst). Indien u geen NEVOA-lid bent of uw kantoor geen SRA-lid is, betaalt u € 860 (€ 215 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Er zijn Juridische kringen in regio Houten (Postillion Hotel Bunnik), Zwolle (Mercure), Eindhoven (Novotel) en Ridderkerk (Van der Valk).

Locatie & Datum

BUNNIK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 04-10-2023, 21-11-2023, 01-02-2024 en 16-04-2024
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik in Bunnik / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37430

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 02-10-2023, 07-12-2023, 30-01-2024 en 22-04-2024
Locatie: Novotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37429

RIDDERKERK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 10-10-2023, 30-11-2023, 08-02-2024 en 18-04-2024
Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk in Ridderkerk / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37431

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 09-10-2023, 04-12-2023, 06-02-2024 en 11-04-2024
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37432

Programma

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht (oktober 2023)

Het sociaal zekerheidsrecht is volop in beweging. Tijdens deze bijeenkomst staan actuele ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht in wetgeving en rechtspraak centraal. Er wordt aandacht besteedt aan de positie van de dga in het sociaal zekerheidsrecht, de actualiteiten in het kader van de zieke werknemer (loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigden, oordeel bedrijfsarts leidend bij poortwachter toets, MKB-verzuim ontzorgverzekering) en de voorgenomen wijzigingen in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein (lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordeel en jeugd-lage inkomensvoordeel). Ook de aandachtspunten in het kader van het eigenrisicodrager schap voor de ZW en de WGA zullen de revue passeren. Na afloop bent u weer op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten voor uw praktijk.
Gastspreker: mr. Monique van de Graaf, arbeidsjurist / register arbeidsdeskundige / vertrouwenspersoon bij Hart voor Arbeid.

Ondernemingsrecht m.b.t. continuïteit (november 2023)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel "Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie" aangenomen. Wat zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe wetgeving? Wanneer is turboliquidatie mogelijk en wat zijn de risico’s? Ook wordt aandacht besteedt aan continuïteit van de vennootschap, ‘Steunmaatregelen’ bij gerede twijfel aan de continuïteit, risico’s en aansprakelijkheden. Er is voldoende ruimte voor interactie.
Gastspreker: mr. Maarten-Joost Swenker, jurist gespecialiseerd in corporate finance en recovery

Actualiteiten contractenrecht (februari 2024)

Tijdens de bijeenkomst wordt stil gestaan bij actualiteiten op het gebied van het contractenrecht, meer in het bijzonder bij dat van financiering en zekerheden (pandrecht/hypotheekrecht/borgstelling en garanties/leningen). Waar zitten valkuilen en wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van financieringscontracten? Hoe regel je zekerheden voor financiering door moedervennootschappen aan dochtervennootschappen naast of zonder bancaire financiering? De bijeenkomst heeft een praktische insteek.
Gastspreker: mr. Robbert Roeffen, advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht bij Keizers Advocaten.

Actualiteiten bijzondere overeenkomsten (april 2024)

Werkzaam zijn binnen een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding heeft gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer. Welke verhoudingen zijn er wat zijn de onderlinge verschillen van de gemaakte contractuele afspraken bij uitzending, detachering of payrolling? Wat zijn de voor- en nadelen van flexibele arbeidsverhoudingen en wat betekent de recente uitspraak van Deliveroo voor de praktijk? Na afloop kunt u uw kennis direct in de praktijk toepassen.
Gastspreker: mr. dr. Johan Zwemmer, advocaat en partner bij DLA Piper en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam

Docent(en)

Monique van de Graaf

mr. Monique van de Graaf

mr. Monique van de Graaf is Arbeidsjurist / register arbeidsdeskundige / vertrouwenspersoon bij Hart voor Arbeid.

Maarten-Joost Swenker

mr. Maarten-Joost Swenker

mr. Maarten-Joost Swenker is jurist gespecialiseerd in corporate finance en recovery.

Robbert Roeffen

mr. Robbert Roeffen

mr. Robbert Roeffen is advocaat ondernemingsrecht en faillissementsrecht bij Keizers Advocaten.

Johan Zwemmer

Johan Zwemmer

mr. dr. Johan Zwemmer is advocaat en partner bij DLA Piper en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.