Thuis in uw branche

CSRD

De CSRD is een rapportageplicht op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De CSRD is een verruiming van de al in werking getreden NFRD, die sinds 2014 enkel verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD gaat vanaf boekjaar 2025 gelden voor grote ondernemingen (rapportage in 2026 over 2025-gegevens). Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van deze verplichting. Het keteneffect van de CSRD zal er mogelijk wel voor zorgen dat deze ondernemingen sneller in actie zullen moeten gaan komen dan de wet van hen vereist.

Onze reactie op de VSME-consultatie van EFRAG

SRA is positief over het beschikbaar stellen van een rapportagestandaard voor duurzaamheidsverslaggeving in het mkb. Belangrijke voorwaarde is dat de standaard tegemoet komt aan de specifieke eigenschappen van het mkb. Met daarbij aandacht voor uitvoerbaarheid, proportionaliteit en uniformiteit.

Lees de reactie

Kenmerken

Bedrijven worden gezien als grote onderneming als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de volgende drie kenmerken voldoen:

  • Minimaal 250 fte personeelsleden
  • Minimaal € 50 miljoen omzet
  • Minimaal € 25 miljoen balanstotaal

Helft SRA-leden CSRD-plichtige klanten

CSRD
Lees verder

Verwachte tijdlijn CSRD

Verwachte tijdlijn CSRD
Wat moet wanneer?

Update praktijkhandreiking ESG-transparantie

SRA wil leden met kennis en inzicht ondersteunen op het gebied van ESG-transparantie. Met deze praktijkhandreiking kunnen kantoren zichzelf en hun cliënten voorbereiden op het opstellen en controleren van ESG-rapportages, omdat zij hier vrijwillig voor kiezen of omdat er voldaan moet worden vanuit een wettelijke verplichting.

Download de praktijkhandreiking

Duurzaamheid: verplicht PE-onderwerp 2023/2024

Duurzaamheid: verplicht PE-onderwerp 2023
Bekijk het cursusaanbod

Commissie Duurzaamheid

Commissie
Wie zijn er aangesloten?