Thuis in uw branche

Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn voor SRA-leden tenzij anders vermeld.

Kosten SRA-Stagebureau

Per half jaar factureren wij voor de begeleiding tijdens de praktijkopleiding en de beoordelingen € 405.

Nulmeting

De verplichte 0-meting aan het begin van de praktijkopleiding € 135.

Verkortingsregeling voor MKB en Assurance

De kosten voor het verkortingsverzoek bedragen € 250. Aan het bijstellen van het verkortingsverzoek zijn geen extra kosten verbonden. Als je opnieuw een verkortingsverzoek wil indienen nadat je eerste verzoek is afgekeurd, wordt hiervoor opnieuw € 250 in rekening gebracht. 

Trainingsprogramma en intervisie

Per jaar kost ons voordeelpakket met de verplichte 3 trainingen en 2 intervisiebijeenkomsten € 1.745. Dit geldt voor jaar 1 en 2. Voor jaar 3 vervallen de intervisiebijeenkomsten en bedragen de kosten voor de 3 verplichte trainingen € 1.305.

Begeleidingsdagen (praktijkopleiding MKB)

De begeleidingsdagen moeten zowel in jaar 1, 2 als 3 worden gevolgd. De kosten bedragen 2 x € 795 per jaar voor leden en € 895 voor niet-leden.

Bij de begeleidingsdagen van jaar 3 is een tweede beoordeling van de beide rapportages door een extern beoordelaar verplicht gesteld door het NBA (het 'vierogenprincipe'). Op het inschrijfformulier én bij het inleveren van de rapportage geef je nadrukkelijk aan dat het de rapportage jaar 3 betreft. De extra kosten voor deze tweede beoordeling bedragen € 250 per beoordeling (excl. btw).

Simulatieopdrachten

Indien je niet (volledig) kunt voldoen aan de urennormen rond assurance-opdrachten in de MKB of Assurance opleiding, kun je simulatieopdrachten volgen in jaar 1, 2 en 3. SRA biedt en in samenwerking met Full Finance 3 simulatieopdrachten aan: jaarrekeningcontrole (SRA-leden: € 3399, niet-leden: € 3899), beoordelingsopdracht (SRA-leden: € 2899, niet-leden: € 3299) en prognose (SRA-leden: € 2349, niet-leden: € 2699).

Referaat

De kosten van het referaat zijn € 2.495 voor SRA-leden. Voor niet-leden zijn de kosten van het referaat € 2.625.

Kosten NBA

De NBA factureert inschrijfgeld à € 945 aan alle trainees, ongeacht via welk stagebureau je de praktijkopleiding volgt. Voor het examen wordt door de NBA € 875 in rekening gebracht.

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60