Thuis in uw branche

Zekerheid op maat

De maatschappelijke functie van de accountant- en fiscale adviseurs bij een SRA-kantoor wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Niet alleen is de combinatie van controle- en advieswerkzaamheden daarbij van belang in het mkb.

Ook kan de voortgaande inkleuring van het maatschappelijke verkeer leiden tot het geven van meer en gerichte zekerheid voor diverse stakeholders (banken, financiers, Belastingdienst). Daar waar banken willen besparen op monitoring- en kredietverleningskosten, kunnen SRA-adviseurs kwaliteit en ondersteuning vanuit de markt bieden. De Belastingdienst kan voor de besparing op hun controlekosten met Horizontaal toezicht steunen op de (fiscale) kwaliteitssystemen binnen de SRA-kantoren.

Voorkom verwachtingskloof

Zekerheid leidt tot kostenbesparing, beheersing van administratieve lasten en risicomanagement in de verschillende ketens. De gelden die deze besparingen opleveren, moeten worden teruggeven aan het bedrijfsleven en aan de kantoren voor hun inspanningsverplichting. Om een nieuwe verwachtingskloof te voorkomen is afstemming van de uitvraag naar zekerheid met de verschillende stakeholders van groot belang.