Thuis in uw branche

Herziening belastingstelsel

  • Publicatiedatum: 12-2-2015

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft besloten op woensdag 25 maart 2015 een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp Keuzes voor een beter belastingstelsel.

Zo'n rondetafelgesprek wordt gebruikt door de leden van de Tweede Kamer om mondeling overleg te voeren met personen en organisaties. Er kan op een interactieve wijze met de Kamerleden gesproken worden. Ook SRA is een van de 13 partijen (naast experts van de diverse universiteiten, ondernemersverenigingen en Planbureaus), die uitgenodigd zijn om input te geven. Het SRA Bureau Vaktechniek Fiscaal zal in samenwerking met het bestuur en de Fiscale Commissies de visie vanuit de SRA-kantoren voorbereiden.

U kunt overigens meekijken en luisteren tijdens dit openbare rondetafelgesprek, via de website van de Tweede Kamer of live in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer.