Thuis in uw branche

Doorontwikkeling Horizontaal toezicht

  • Publicatiedatum: 28-1-2019

In nauwe samenwerking met SRA is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Horizontaal toezicht; zowel op inhoudelijk als bijvoorbeeld op communicatieniveau. Het Plan van Aanpak, dat een werkgroep van de Belastingdienst heeft gemaakt, is op 28 januari gepresenteerd.

De Belastingdienst heeft SRA gevraagd om nadrukkelijk haar achterban te betrekken bij de input van het Plan van Aanpak. Het SRA Bureau zal u daarom op zo kort mogelijke termijn benaderen met een uitvraag. Wij vragen u bij voorbaat dringend uw visie op de doorontwikkeling van Horizontaal toezicht met ons te delen.

Half februari zal Staatssecretaris Menno Snel de plannen voor de doorontwikkeling van HT naar de Tweede Kamer sturen. Het SRA-bestuur wil de fiscale woordvoerders van de Tweede Kamercommissie voor Financiën vervolgens in het voorjaar bezoeken en hen informeren over Horizontaal toezicht vanuit de praktijk.