Thuis in uw branche

Doorontwikkeling Horizontaal toezicht

  • Publicatiedatum: 2-11-2020

Inmiddels zijn diverse werkgroepen waarin SRA deelneemt, aan de slag met de praktische uitwerking en doorvertaling van de uitgezette koers. Onderwerpen als differentiatie in toezicht, schorsen en evalueren van het convenant en een leidraad voor het kwaliteitssysteem worden bij de kop gepakt.

Naar verwachting zal een en ander in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.