Thuis in uw branche

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

  • Publicatiedatum: 17-9-2018

De Belastingdienst gaat samen met SRA, interne en externe stakeholders werken aan de verdere ontwikkeling van horizontaal toezicht (HT). Met dit project onderzoekt de Belastingdienst mogelijkheden tot verbetering van het toepassen van horizontaal toezicht.

Doel van het project is de doorontwikkeling van horizontaal toezicht tot een algemeen geaccepteerde benadering van ondernemers en fiscaal dienstverleners in de toezichtstaak van de Belastingdienst.

Wat is de insteek van SRA?

Wij zetten in op:

  • classificatie kantoren: maak kwaliteit meetbaar op kantoorniveau zodat toezicht op maat mogelijk is
  • toegang tot reductietabel (net zoals bij Grote Ondernemingen): SRA-kantoren naar verwachting in hoogste/een na hoogste status
  • nog meer steunen op onze kwaliteitssystemen, bijvoorbeeld bij prognoses uitstelregeling
  • koppeling database Branche in Zicht aan de aangiftestromen (regressieanalyse)