Thuis in uw branche

Doorontwikkeld HT

  • Publicatiedatum: 1-2-2021

Op 26 januari jl. hebben kantoren met een HT-convenant en geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het doorontwikkeld Horizontaal toezicht. Tijdens een webinar presenteerde de Belastingdienst de belangrijkste wijzigingen, die in samenwerking met onder meer SRA werden ontwikkeld en vastgesteld.

In de eerste plaats veranderen de convenanten. Alleen middelgrote ondernemingen (definitie volgens het Burgerlijk Wetboek) en het mkb vallen onder de convenanten met de Financiële Dienstverlener (FD). Daarnaast kunnen koepelconvenanten en ‘drie partijenovereenkomsten’ (Belastingdienst-FD-klant) worden afgesloten. De looptijd van convenanten wordt verkort tot vijf jaar; elke vijf jaar vindt een evaluatie plaats.

Daadwerkelijk verricht werk

Daarnaast gaat de Belastingdienst toezicht houden op het daadwerkelijk verrichte werk. Dat betekent dat de Belastingdienst kan differentiëren in toezicht, een lang gekoesterde wens vanuit SRA. Het aanmelden van klanten wordt vereenvoudigd via onder andere opting out en een system-to-system-oplossing. Hier wordt nog aan gewerkt. Bij het vooroverleg zijn er procesafspraken gemaakt voor ‘agree to disagree’-situaties die spelen bij meerdere klanten van de FD: afspraken om in één keer (en niet per individueel geval) tot een standpunt te komen.

Geen actie vereist

Het doorontwikkeld HT wordt van kracht als de nieuwe Leidraad HT is gepubliceerd. Voor het omzetten naar een nieuw convenant hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Uw relatiebeheerder zal vanzelf contact met u opnemen. Naast de veranderingen, vereenvoudigingen en andere procesafspraken worden de verwachtingen naar elkaar toe binnen het doorontwikkeld HT beter uitgesproken en daardoor gemanaged. Dat betekent ook dat de voordelen voor zowel FD als ondernemer beter te duiden zijn. Met name door het gedifferentieerde toezicht wordt het HT meer toegankelijk.

Meer weten?

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners, tab Horizontaal toezicht kunt u het webinar terugkijken. SRA organiseert op korte termijn een bijeenkomst (webinar) voor de SRA-kantoren met een HT-convenant. We besteden dit jaar (september/oktober) ook uitgebreid aandacht aan dit onderwerp  in de Kring Fiscale Kwaliteit en HT.

Doorontwikkeld HT