Thuis in uw branche

Van de voorzitter: Achter het schakelbord

  • Publicatiedatum: 19-6-2020
Jan Zweekhorst

Met de positieve perspectieven van het nieuwe begin?!, brak afgelopen maandag een hectische week aan met een combi van corona en niet-corona gerelateerde zaken. Dat betekende soms veel schakelen tussen allerlei gelijktijdig geopende communicatielijnen, zelfs op de momenten dat ik midden in een Kringbijeenkomst via Zoom zat. Naast de nodige telefoontjes regende het e-mails. Deze week een inkijkje achter het schakelbord.

Zo werd ik woensdag door de dossierhouder 'Excessief lenen van de eigen bv' bij het ministerie van Financiën gebeld. Vanwege onze betrokkenheid bij dat dossier, wilde zij mij persoonlijk vertellen dat het ministerie het wetsvoorstel later op de dag naar de Tweede Kamer zou sturen.

Het wetsvoorstel bevat twee grote wijzigingen ten opzichte van eerdere concepten, één daarvan mede door onze input: Beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2023 (per 31 december 2023 in werking). En het ministerie heeft een oplossing gevonden voor de gesignaleerde dubbele heffing. Voor nu geldt dat we meer tijd hebben om onze klanten voor te bereiden en is de Tweede Kamer aan zet.

Zzp-interface

Ook kregen we bericht dat een ander wetsvoorstel, in het kader van de wet DBA met maatregelen voor een minimumtarief voor zzp'ers en de zelfstandigenverklaring, de Tweede Kamer niet haalt. Wel verbeterden de betrokken ministeries de webmodule om vast te kunnen stellen of er sprake is van zzp-activiteiten.

Deze module is naar verwachting vanaf het najaar in een pilot vrijwillig te consulteren, zodat bedrijven en zzp'ers zich kunnen voorbereiden. SRA blijft kritisch meekijken naar de output van de webmodule en de wijze waarop zekerheid wordt gegeven over de aard van de arbeidsrelatie.

Control F5

Een ander overleg dat ik met de Belastingdienst voerde, betrof de aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingen. En dan de werkwijze in het geval er geen verlengingsverzoek is. Wanneer de Belastingdienst (nog) geen verlengingsverzoek voor bijzonder uitstel heeft ontvangen, wordt tijdig per brief aangekondigd dat dit uitstel vervalt.

Het aanvragen om verlenging van uitstel kan naar verwachting per 29 juni a.s. online, ook als de eerste drie maanden uitstel vanwege corona vóór 29 juni 2020 aflopen. Het online formulier helpt de ondernemer, ons als ondersteuner én de Belastingdienst in het proces. Wanneer het formulier daadwerkelijk beschikbaar is, vermeldt de Belastingdienst dat op hun site, via social media en het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Derde-deskundige

Eerder stuurde ik de Belastingdienst, NBA en andere organisaties een mail over de aard van de verklaring van een derde-deskundige, die organisaties moeten meezenden bij hun aanvraag voor verlenging van hun uitstel van betaling van belastingschulden. Is deze verklaring een 'financiële verantwoording' en valt die daarmee onder de NV COS? Zowel voor relaties met uitstel tot € 20.000, als ook boven dat bedrag? Of moeten we een andere weg bewandelen, denkend aan de aangifte? Expliciet is immers bepaald dat een aangifte ondertekend door een accountant, geen verklaring is.

De NBA heeft na intern overleg bevestigd dat de verlangde verklaring derde-deskundige een opdracht betreft die niet onder een Standaard uitgevoerd moet/hoeft te worden. Als kantoor kunt u er wel voor kiezen, en in dat geval moet de Standaard goed worden toegepast. Verder is het eigen kantoorhandboek van belang. De NBA neemt deze toelichtingen in de FAQs op.

Vanachter mijn schakelbord wens ik u een goed weekend!

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.