Thuis in uw branche

Maak nu een tijdspad voor het strategisch opleidingsplan!

Column van Diana Clement, bestuurslid van SRA

  • Auteur: Diana Clement
  • Publicatiedatum: 20-10-2020
Diana Clement

Natuurlijk, in de nieuwe PE-regeling ligt de focus echt meer bij het individu dan in het huidige systeem het geval is. Tegelijkertijd, hoe krijg je daar nu grip op als organisatie? Hoe ga je kijken of je mensen met hun ontwikkelingsplannen wel de goede dingen aan het doen zijn? Hoe ga ik mijn processen zo inrichten, dat ik weet wie wat doet, waarom en wanneer? Wil je als SRA-kantoor de gewenste kwaliteit blijven leveren, moet je dichter op die accountant en het opleidingstraject zitten.

De nieuwe PE-regeling als kans

Het nieuwe systeem dwingt je ook om na te denken over je strategisch beleid – de Praktijkhandreiking Permanente Educatie is er voor guidance - , je toekomstplannen en hoe ga ik dat met mijn mensen bereiken. Wat is daarvoor betreft opleiding voor nodig en wie vinden wij daarvoor geschikt? En dat geldt voor alle kantoren, hoe groot of klein dan ook. Voor allen is het van belang te bedenken waar de hiaten zitten, wat de ontwikkelingen in de markt – zoals bijvoorbeeld data-analyse - zijn en waar voor jouw kantoor toekomstperspectief in zit. Grijp de nieuwe PE-regeling aan als prachtige kans dit in het hoofd én op papier te krijgen. De template strategisch opleidingsplan is hiervoor een praktische tool. Maar de tijd dringt.

Klaar voor de eindejaarsgesprekken?

31 maart 2021 – de uiterste datum waarop de individuele accountant de eerste drie stappen van zijn portfolio klaar moet hebben - , lijkt heel ver. Maar we weten allemaal, dat is het zo. Je zult daarom als kantoor nu aan de slag moeten en in november je strategische PE-plan op orde moeten hebben.

Niet alleen omdat de tijd dringt, maar ook omdat velen dan starten met de eindejaars- of beoordelingsgesprekken (SRA heeft aangepaste gespreksformulieren). Het is wel handig dan te weten in welke richting je je mensen mee wilt nemen, zodat zij dit direct in hun portfolio voor 2021 kunnen opnemen. En met een onderbouwd plan en een duidelijke visie krijg je je mensen ook meer mee in de opleidings- en ontwikkelwensen die je als werkgever hebt.

Ga nu aan de slag

Hoe druk je nu ook bent met alle extra klussen, zoals de afhandeling van de NOW 1, in het nieuwe jaar is er ook te weinig tijd. Maak daarom nu een stappenplan en tijd vrij in de agenda. De belangrijkste zaken die je moet regelen staan heel overzichtelijk in de speciale flyer voor het accountantskantoor. Maak daar gebruik van!  

Diana Clement
Bestuurslid SRA

Maandelijks staat Diana Clement AA RA en bestuurslid van SRA, stil bij de nieuwe PE-regeling voor de mkb-accountant en het mkb-accountantskantoor. En de stappen die gezet moeten worden: door wie, waarom en wanneer. Alles over de PE-regeling en wat SRA hiervoor in betekent staat in het Dossier NVPE.

Tip! Heeft u zich nog niet opgegeven voor de demo’s georganiseerd door SRA over de online PE-tool die het accountantskantoor praktische ondersteuning biedt bij de procesinrichting van de nieuwe PE-regeling? Doe dat dan hier!