Thuis in uw branche
Bekijk het Dossier Integriteit / SIRA

SIRA (Systematische Integriteitsrisico Analyse)

Signalering

  • Publicatiedatum: 7-9-2018

Op 7 november 2017 heeft de AFM aandacht gevraagd voor integriteitsrisico’s die accountantsorganisaties lopen. De AFM verwacht dat accountantsorganisaties integriteitsrisico’s, waarmee de organisatie te maken krijgt, systematisch in kaart brengt, analyseert en beheerst.

Specifieke aanleiding is dat accountantsorganisaties bij de uitvoering van hun werkzaamheden in aanraking komen met integriteitsrisico's. In de afgelopen jaren hebben ook diverse integriteitsincidenten de media gehaald. Voor het systematisch in kaart brengen van integriteitsrisico's, kan gebruik gemaakt worden van een Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA).

Deze signalering beoogt de bewustwording rondom het thema integriteitsrisico's verder te vergroten, alsmede het geven van guidance op het gebied van het systematisch in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico's. Voor wat betreft het geven van guidance gaan we nader in op de SIRA, waarbij nadrukkelijk wordt vermeld dat de SIRA slechts een hulpmiddel is.

Ook is aan deze pagina een bijlage SIRA toegevoegd (Excel) waarin diverse voorbeelden, louter ter illustratie, zijn uitgewerkt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.