Thuis in uw branche

Melding aan AFM

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 5-5-2022

In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) is geregeld in welke situaties een accountantsorganisatie aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan wel andere instanties melding moet maken van wijzigingen dan wel ontwikkelingen binnen de accountantsorganisatie of bij wettelijke controleopdrachten van de accountantsorganisatie.

Eerst geven we enkele relevante onderdelen/artikelen uit de Wta en Bta weer. Voor de integrale en letterlijke tekst wordt verwezen naar de Wta en Bta. Tot slot volgt een praktische uitwerking van welke gegevens een accountantsorganisatie in welke situaties aan de AFM dan wel andere instanties moet verstrekken.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.