Thuis in uw branche

Correctie privégebruik van de woning op de ondernemingsbalans en aftrek van kosten

Helpdesk Fiscaal

  • Publicatiedatum: 17-12-2019

Op de balans van de eenmanszaak staat een woning met een WOZ-waarde van € 766.000 (waarde per 1 januari 2017). De woning wordt voor 50% privé gebruikt. We hebben het privégebruik voor 2018 berekend op € 766.000 x 1,75% x 50% = € 6.702. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten.

Het totale energieverbruik, de gemeentelijke belastingen et cetera zijn 100% zakelijk geboekt. Dient er naast de bijtelling privégebruik woning ook nog een privédeel energiekosten te worden gecorrigeerd?


Antwoord Vaktechnisch bureau:

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.