Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 4-7-2016

Inbreng van een onderneming in en toetreding tot personenvennootschappen

Praktijkhandreiking
In deze praktijkhandreiking besteden wij aandacht aan de fiscale aspecten bij inbreng van een onderneming in een personenvennootschap. Ook gaan wij in op de situatie waarin een firmant tot een bestaande personenvennootschap toetreedt.

Zowel de maatschap, de vennootschap onder firma als de commanditaire vennootschap zijn personenvennootschappen. Volledigheidshalve merken wij op in deze praktijkhandreiking alleen aandacht te besteden aan situaties waarin sprake is van het drijven van een onderneming in fiscale zin. Maatschappen waarin bijvoorbeeld slechts panden worden geëxploiteerd en waarin derhalve geen sprake is van een onderneming in fiscale zin, komen hier niet aan de orde.