Thuis in uw branche

Vastgoed in holdingstructuren, ontgaan of uitstellen van belastingheffing

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 12-1-2024

In deze praktijkhandreiking wordt ingegaan op enkele specifieke aspecten voor de overdrachtsbelasting bij overdracht van vastgoed binnen een concern door middel van een juridische afsplitsing.

Er bestaan enige verschillen tussen de faciliteiten in de inkomsten en vennootschapsbelasting enerzijds en die in de overdrachtsbelasting anderzijds. Voor de eerstgenoemde heffingen kan een vrijstelling van toepassing zijn, terwijl dat voor de overdrachtsbelasting niet het geval is. Te gemakkelijk wordt uitgegaan van het denkkader zoals dat voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting geldt, terwijl voor de overdrachtsbelasting toch enkele verschillen bestaan. Overigens lijkt in de jurisprudentie een tendens zichtbaar op grond waarvan de voorwaarden toch naar elkaar toe kruipen. 

NB: Voor een behandeling van de diverse reorganisatiefaciliteiten in zijn algemeenheid verwijzen wij naar de SRA-Praktijkhandreiking Holdingstructuur.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.