Thuis in uw branche

Overgangsmaatregelen bij genotsrechten onder de erfbelasting

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-2-2012

Estateplanning is in het verleden vaak door belastingplichtigen toegepast op woningen. Daarbij werd een weg bewandeld die op basis van een resolutie uit 1964 als maatschappelijk aanvaardbaar werd geacht.

Kinderen verkregen de blote eigendom en de ouders behielden het recht van bewoning tot hun overlijden. Per 1 januari 2010 is de regelgeving op dit punt gewijzigd en dit heeft grote gevolgen voor bestaande situaties van een vruchtgebruik/bloot eigendom die is ontstaan tijdens leven.

Deze notities zijn na respectievelijk 25 februari 2010 en 8 februari 2012 niet meer geactualiseerd en zullen ook niet meer geactualiseerd worden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.